form_llista_perits

Nom

Cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Població

CP

Provincia

E-mail

Telèfon

Mòbil

Títol

Data

Format DD-MM-AAAA

Podeu marcar més d’un amb la tecla Ctrl

No

Autoritzo a l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics (ACPJT) a incloure les meves dades a la Llista de Pèrits que l’Associació enviarà al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la relació de pèrits que estan disposats a actuar com preveu la Llei d’Enjudiciament Civil (art. 341 i s.), així com la dels pèrits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009.

Autorització

Formulari alta Llista Pèrits

Data

Dades personals

Titulació acadèmica

Universitat o Centre

He llegit i accepto la política de protecció de dades

Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics

Partits judicials

Especialitats

Pèrit Ordre JUS/419/2009

Àmbit Territorial Ordre

Seleccioneu una Gerència en cas que hagueu triat l’opció Pèrit Ordre JUS/419/2009

Autorització

Nota: Podeu veure una ficha-resumen de les obligacions del pèrit en aquest document.
Si teniu dubtes al omplir el formulari, contacteu amb secretaria@acpjt.cat.

Subespecialitat

Podeu marcar més d’un amb la tecla Ctrl