Avís legal

1. Dades identificatives del lloc web
La titularitat del web www.acpjt.cat correspon a l'Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics (endavant ACPJT); aquest lloc és el seu únic web oficial.
L’ACPJT, amb NIF G65839250, és una organització sense ànim de lucre que té l'adreça a:

Rambla de Catalunya, 121 esc. esq. 4art 2ona - E-08008 Barcelona
Tel. 900 834 953 | info@acpjt.cat

2. Drets de propietat intel·lectual i llicències d'ús obert
El lloc web www.acpjt.cat i tots els seus continguts són propietat de l'ACPJT o d'altres institucions, organismes, entitats o empreses que han autoritzat l'ús i difusió d'aquests continguts a l'ACPJT.

Les marques, fotografies, imatges, signes distintius, logotips i texts que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de l'ACPJT, sempre que no s'indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte que l'ACPJT ho autoritzi expressament. Si enteneu que hi ha reproduit algun contingut sense respectar els drets corresponens, podeu contactar amb nosaltres a info@acpjt.cat a fi d’esmenar-ho tant aviat com sigui possible.

3. Limitació de responsabilitat
La informació que es publica en aquest lloc web resta sotmesa a uns mecanismes de control de qualitat. Malgrat aquesta voluntat, l’ACPJT no pot garantir que tota la informació que s'ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Amb l'objectiu de contribuir a una informació de qualitat, l'ACPJT farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació.

L'ACPJT no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços des del web de l'ACPJT o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara widgets o APIs).

L'ACPJT no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l'eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.

4. Jurisdicció i lleis aplicables
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari, i qualsevol litigi que se'n susciti es dirimirà en els tribunals de Barcelona.

Avís legal